Śląski Senior 2020
Logo - Przestrzeń Otwarcia - Śląski Senior 2020

Śląski
Senior 2020

Wrzesień – listopad 2020
Projekt sfinansowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2020.
Partnerem było Kino „Zacisze” w Piekarach Śląskich

Nasze działanie skierowaliśmy do seniorów kilku górnośląskich miast. Zależało nam na tym, aby mogli oni uczestniczyć w najciekawszych kinowych wydarzeniach i aby mogli w pełni zrozumieć ich znaczenie. Za najważniejszy element w projekcie uznaliśmy dostępność, więc kontaktowaliśmy się z potencjalnymi odbiorcami innymi drogami niż zazwyczaj. Zamiast skupiać się na mediach społecznościowych, wysyłaliśmy wiadomości mailowe, zapraszaliśmy konkretne znane nam osoby i prosiliśmy ich o rozpowszechnienie informacji; nawiązaliśmy również kontakt z wieloma klubami seniora. Każda osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa, miała zagwarantowany transport do kina i z powrotem, aby wykluczyć niedogodności związane z brakiem lub niewystarczającą ilością połączeń komunikacji publicznej między kinem a miejscem zamieszkania.
Zależało nam także na tym, żeby nowoczesne techniki, dzięki którym kino nadal jest ważnym miejscem kultury, były zrozumiałe. Dlatego też przed każdym pokazem odbywała się prelekcja dotycząca takich kwestii jak: dlaczego możemy oglądać dzieła z lat 60. w lepszej jakości niż kiedyś lub jak możemy zapewnić dostęp do wydarzeń kinowych osobom niedosłyszącym.
W trudnym czasie pandemii nasze działanie sprzyjało także spotkaniom seniorów. W odpowiednich warunkach sanitarnych mogli wyjść z domu i spędzić czas poza nim, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym.

Seniorzy1
Seniorzy2
Seniorzy3
Seniorzy4
Seniorzy5
Seniorzy1 Seniorzy2 Seniorzy3 Seniorzy4 Seniorzy5