Utajone przejścia
Logo - Przestrzeń Otwarcia - Utajone przejścia

Utajone przejścia – jawne obrazy

Lipiec 2020
Działanie współfinansowane ze środków „Cieszyn robi wrażenie”
Współorganizator: Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszyna

„Utajone przejścia – jawne obrazy” to akcja fotograficzna, której założeniem było poznanie Cieszyna poprzez zachęcenie mieszkańców, osób pracujących w mieście i turystów do zrobienia zdjęć przestrzeni. Przez kilka godzin dziennie stałyśmy w kilku miejscach Cieszyna i namawiałyśmy ludzi do wykonania zdjęć miasta: jedno z nich stawało się własnością uczestników działania, a drugie trafiało później na wystawę.
Zrobienie fotografii było pretekstem do tego, żeby porozmawiać o mieście, które w 2020 roku, ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, na powrót zostało podzielone granicą. Udało się nam przeprowadzić krótkie rozmowy z prawie stoma osobami, których zdjęcia zaprezentowałyśmy w ogólnodostępnych miejscach w Cieszynie – na budynku Świetlicy Krytyki Politycznej, przy Skwerze Ireny Sendlerowej oraz na Mostach Przyjaźni i Wolności. Zdjęcia zostały wykonane także przez pracowników targowiska „Juwenia”, którzy opowiedzieli nam o tym, jak ważna dla ich pracy jest możliwość swobodnego przejścia przez granicę polsko-czeską.
Działanie zakończył spacer, który współprowadziliśmy z mieszkańcami Cieszyna, którzy pokazali nam swoje ulubione miejsca, nieznane wszystkim ścieżki i historie opowiadające o codzienności miasta.

2
4
7
18
21
32
37
38
48
50
55
59
58
61
64
65
68
74
77
80
84
85
87
90
93
2 4 7 18 21 32 37 38 48 50 55 59 58 61 64 65 68 74 77 80 84 85 87 90 93