Obecności nieusprawiedliwione
Logo - Przestrzeń Otwarcia - Obecności nieusprawiedliwione

Obecności nieusprawiedliwione

I edycja
Wrzesień – październik 2019
Działanie finansowane w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” ze środków Narodowego Centrum Kultury
II edycja
czerwiec 2021 – luty 2022
Działanie finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Wsparcia udzieliły nam Fundacja „Gniazdo” oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Piekarach Śląskich, Świętochłowicach, Mysłowicach i Katowicach


Projekt „Obecności nieusprawiedliwione” powstał z potrzeby poznania relacji, jakie młodzi ludzie, mieszkający w mniejszych miastach województwa śląskiego, tworzą w przestrzeniach miasta, szkoły, a także miejscach, w których spędzają czas wolny. Wzięło w nim udział w obu edycjach około 120 młodych ludzi oraz ich opiekunowie i nauczyciele.
Pracę z młodzieżą podzieliłyśmy na trzy etapy. Pierwszym z nich były warsztaty kulturoznawcze, których punktem wyjścia było wspólne oglądanie i analizowanie teledysku grupy Orbital pt. The Box. Wideoklip stanowił bazę do rozmowy o przestrzeni miasta i jej doświadczaniu. Uczniowie opowiadali także o przestrzeni szkoły i miejscach spędzania wolnego czasu. Etap ten zakończył się stworzeniem map myśli dotyczących każdej z trzech wspomnianych kategorii. Następnym działaniem były warsztaty fotograficzne, które odbywały się w miejscu zaproponowanym przez młodzież.
Trzecim etapem projektu było spotkanie poświęcone na wspólne oglądanie i analizowanie wykonanych przez młodzież fotografii. Poprzez wskazywanie punktów wspólnych czy dostrzeganie podobnych tematów, na których skupili się podczas fotografowania, zaczynali tworzyć historie, które następnie opowiedzieli za pośrednictwem zdjęć. Kolejnym krokiem była próba stworzenia przez nich wystawy, na której zaistniały prezentowane zdjęcia, z czym wiązały się wspólne poszukiwania pomysłu na tytuł. Powstałe w ramach projektu fotografie były pokazywane w szkołach, do których należeli uczniowie. Kilka grup stworzyło także kolaże opowiadające o miejscach, w których fotografowali.

2
4
5
24
26
27
28
29
33
34
35
36
37
38
47
48
52
60
63
68
70
71
72
75
77
80
84
85
2 4 5 24 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 47 48 52 60 63 68 70 71 72 75 77 80 84 85