Fastrygowanie. Cieszyńskie opowieści
Logo - Przestrzeń Otwarcia - Fastrygowanie. Cieszyńskie opowieści

Fastrygowanie. Cieszyńskie opowieści

Czerwiec 2020 – wrzesień 2021
Działanie finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Wsparcie okazała nam Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

Pandemia wirusa Covid-19 znacząco wpłynęła na życie mieszkańców i mieszkanek Cieszyna oraz Czeskiego Cieszyna, powodując między innymi, że ponownie po wielu latach zaczęli dostrzegać obecność granicy. Również dla nas, przebywających w mieście gościnnie, była ona widocznym znakiem pewnych zmian. Obserwowaliśmy przywrócone stanowiska kontroli granicznej i protesty pracowników transgranicznych, które odbywały się wzdłuż rzeki Olzy, słuchaliśmy opowieści o osobach, które z dnia na dzień straciły pracę oraz o rozdzielonych granicą rodzinach i przyjaciołach. Rzeka nie tylko na powrót stała się fizyczną granicą – zaczęła ponadto kształtować nowe znaczenia i przywoływać wspomnienia z poprzedniego systemu.
Zaczęliśmy też zadawać pytania o znaczenie granic; o to, w jaki sposób kształtują nasze postrzeganie świata i najbliższej przestrzeni. Przede wszystkim chcieliśmy dowiedzieć się, jak o granicy mówią Ci, którzy na co dzień przemieszczają się pomiędzy Cieszynem a Czeskim Cieszynem. W tym celu spotkaliśmy się z sześcioma osobami, które podzieliły się z nami swoimi opowieściami o Olzie, o mieście w „dobrej skali”, o fizycznej i wyobrażeniowej obecności granicy. Wywiady zostały przeprowadzone w kluczu historii mówionej w styczniu i lutym 2021 roku. Z zebranych historii ułożyliśmy sześć swobodnych tekstów, które są naszą interpretacją usłyszanych opowieści. Staraliśmy się znaleźć zarówno punkty wspólne, jak i różnice pomiędzy danymi wypowiedziami naszych rozmówczyń i rozmówców – wszystkie jednak ostatecznie prowadzą nas do Olzy i jej powidoków, powracających w ich doświadczeniu.
Rezultatem naszego działania są wideoeseje, które zawierają oryginalne nagrania wypowiedzi mieszkańców dwóch Cieszynów oraz nagrania filmowe i dźwiękowe, powstałe głównie podczas naszych spacerów etnograficznych po mieście. Aby podsumować projekt i przekazać opowiedziane nam historie, stworzyliśmy zin, w którym znajdują się wspomniane teksty powstałe w oparciu o zebrane wywiady oraz zdjęcia przygranicznych miast.

W1m
W2
W3m
W4m
W6m
W7m
W8m
W9m
W10m
W11m
W12m
W13m
W14m
W15m
W16m
W17m
W18m
W19m
W20m
W21m
W22m
W23m
W24m
W25m
W26m
W27m
W28m
W29m
W30m
W31m
W1m W2 W3m W4m W6m W7m W8m W9m W10m W11m W12m W13m W14m W15m W16m W17m W18m W19m W20m W21m W22m W23m W24m W25m W26m W27m W28m W29m W30m W31m